กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

การแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2562

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.00-- รถออกจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.30-- คณะกรรมการชี้แจงกติกาการแข่งขัน  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
09.00-- เริ่มการแข่งขัน  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
15.00-- พิธีปิดการแข่งขัน  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เพชร SLC

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เพชร SLC
- เพชร SLC (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- การแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดในรายการ BRAND'S CROSSWORD GAME & BRAND'S SUDOKU THAILAND INTERNATIONAL OPEN 2017 ครั้งที่ 32 (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการสอบ ASMO Thai (วันแรก) (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการสอบ ASMO Thai (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6/5 เข้าร่วมชมนิทรรศการวันรพี ณ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 7 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 (วันแรก) (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษา และโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(วันแรก) (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (ระดับมัธยมศึกษาปลาย) (วันที่ 20 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ส.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม รายการ ลีกมัธยม ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 ก.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม รายการ ลีกมัธยม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 3 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 (วันแรก) (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 ก.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม รายการ ลีกมัธยม ณ อาคาร C.P.Tower ชั้น 11 (วันที่ 10 ก.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการอัดเทปบันทึกภาพรายการเวทีคนเก่ง (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- นักเรียนสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมแห่งภาคตะวันออก (วันที่ 4 พ.ย. 2560)
- การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 中文演讲比赛(关于职业运用)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน AU Open house (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน (中文演讲比赛) (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาภาค 1 (วันแรก) (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ภาค 1 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2560)
- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงจีน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ ACSP LOGIC GAMES 4 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 29 (วันที่ 25 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษด้านภาษาจีนชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์ ณ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จ.ชลบุรี (วันที่ 26 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ( สพป.) (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- มอบรางวัลการแข่งขันทางด้านวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี (ประเภทวงเครื่องลม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ "หุ่นยนต์เป็ด" (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (วันที่ 10 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 (วันที่ 10 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จ.นครนายก(วันแรก) (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จ.นครนายก(วันที่สอง) (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จ.นครนายก(วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- นักเรียนแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- มอบรางวัลนักเรียนจากการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 จ.นครนายก (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- มอบรางวัลนักเรียนจากการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 จ.นครนายก (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้ารับรางวัลการสอบ ASMO ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวริ์ด AU Logic Crossword Games 2017 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- มอบรางวัลนักเรียนจากการแข่งขัน ทักษะวิชาการระหว่างสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- นักเรียนแข่งขันครอสเวิร์ดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- นักเรียนแข่งขันครอสเวิร์ดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (วันแรก) (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- ภราดาพลากร เพียรพันธ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการท่องศัพท์ยามเช้าดีเด่น การแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนสาธิตราชภัฎราชนครินทร์ รางวัลคะแนนสูงสุดการสอบ FSG ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 21 ก.พ. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด เพชร SLC (วันที่ 30 เม.ย. 2561)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep