กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 (วันแรก)

สถานที่ ประเทศมาเลเซีย

เวลา รายการ
08.00 - 09.00 Warm Ups

สถานที่:มาเลเซีย

ผู้รับผิดชอบ: ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

หมายเหตุ:

09.00 - 11.30 Prelims : Individuals, Doubles,Timed -36-3 Relay

สถานที่:มาเลเซีย

ผู้รับผิดชอบ: ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

หมายเหตุ:

11.30 - 11.40 Open Ceremonies

สถานที่:มาเลเซีย

ผู้รับผิดชอบ: ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

หมายเหตุ:

11.40 - 13.00 Head To Head 3-6-3 Relay (single elimination)

สถานที่:มาเลเซีย

ผู้รับผิดชอบ: ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

หมายเหตุ:

13.00 - 14.00 Lunch Break

สถานที่:มาเลเซีย

ผู้รับผิดชอบ: ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

หมายเหตุ:

15.30 - 16.00 Stackout Challenge

สถานที่:มาเลเซีย

ผู้รับผิดชอบ: ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

หมายเหตุ:

16.00 - 17.00 19+Head To Head Relays (3-6-3, Cycle )

สถานที่:10035

ผู้รับผิดชอบ: ม.พรภิรมย์ พิมสุวรรณประทีป

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก

-คัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันภายนอก

-ส่งแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา

-ส่งแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชน

-ส่งแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก
- จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสแต็ค (WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018) (วันแรก) (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสแต็ค (WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018) (วันที่สอง) (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสแต็ค (WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018) (วันที่สาม) (วันที่ 27 พ.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสแต็ค (WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018) (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2561 ในวัน 7 กรกฎาคม 2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- นักกีฬาสแต็คเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันชิงแชมป์ภาคกลาง ปี 2561 (วันแรก) (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- นักกีฬาสแต็คเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันชิงแชมป์ภาคกลาง ปี 2561 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ภราดาและตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบระเบียบ กติกา การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไมโลฟุตซอล 2018 Road to Barcelona (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันแรก) (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 (วันแรก) (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 (วันสุดท้าย (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกีฬาสแต็ค STACK FAST 70 ปี SLC (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- มอบถ้วย - เหรียญรางวัล กีฬาเครือฯ (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ครุ่นเล็ก ครั้ังที่ 1 "่JUNIOR STACK FAST COMPETITIONS 2018" (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- แข่งขันฟุตบอล ACP Football Championship 2018 (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 (วันแรก) (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 (วันแรก) (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 (วันแรก) (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ธ.ค. 2561)
- เยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 8 (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 8 (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- แข่งกีฬาสแต็ค (กีฬาสาธิตครั้งที่2) (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- คุณครูและนักเรียนศึกษาดูงานกรีฑาสี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- แข่งขันกีฬาสแต็ค STACK FAST 2019 ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มี.ค. 2562)
- จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2562)

แผนงาน : 410 งานกีฬา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep