กำหนดการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

กิจกรรมหาเสียงผู้สมัครประธานสภานักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

สถานที่ ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-14.02 เริ่มหาเสียง  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 601.12 กิจกรรมสภานักเรียน


แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep