กำหนดการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สถานที่ ธนาคารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-14.00 เริ่มกิจกรรม  ธนาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 601.16 กิจกรรมหนูน้อยนักออม


แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep