กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่่อรัก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

สถานที่ ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.00 เริ่มกิจกรรม  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 601.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep