กำหนดการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 /63 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-14.00 เริ่มชั่งน้ำหนัก  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 600.09 กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย


แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep