กำหนดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2564

คณะครูและนักเรียน โปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานที่ Saint Louis School

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-16.30 เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ
- ทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ (วันที่ 4 เม.ย. 2563)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- นักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ และวัดสมานรัตนาราม (วันที่ 4 มี.ค. 2564)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ห้องเรียน MSP ทัศนศึกษาและร่วมปฏิบัติการห้อง LAB ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 6 มี.ค. 2564)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ บ้านกระถิน และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- คณะครูและนักเรียน โปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IMSPและ MSP ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล บางแสน และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- นักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ (วันที่ 27 มี.ค. 2564)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep