กำหนดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2564

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและรางวัลบรรณารักษ์อาสายอดเยี่ยมจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สถานที่ Saint Louis School

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.50-08.00 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและรางวัลบรรณารักษ์อาสายอดเยี่ยม  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือวันฮาโลวีน


แผนงาน : 304 งานห้องสมุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep