กำหนดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2564

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

นางสาวชุติมา น้อยจินดา นักเรียนชั้น ม.3/4 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ดำเนินการตามแผนงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ดำเนินการตามแผนงาน
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร (วันที่ 22 ส.ค. 2564)

แผนงาน : 301.04 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep