วันที่ 8 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันตอบคำถามชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ (งานห้องสมุด)