วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดอบรมหลักสูตรโภชนาการและการปฎิบัติงานครัวให้กับพนักงานงานโภชนาการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
(27/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)