ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
(14/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น.
(07/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2563
(23/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2563
(16/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
 คณะกรรมการสภานักเรียน พูดเสียงตามสายให้ความรู้วิธีคัดแยกขยะในโรงเรียนก่อนทิ้ง พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับขยะ และวิธีลดขยะ ให้กับนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
(31/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจร ประจำเดือน สิงหาคม 2563
(31/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)