คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ  พร้อมทั้งคณะกรรมการ   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ     ร่วมบริจาคอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
(15/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานสัมพันธ์ชุมชน)      
คณะครูและพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เพื่อป้องกันโรค Covid-19 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ก.ค. 2564
(06/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานสัมพันธ์ชุมชน)      
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
(21/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานสัมพันธ์ชุมชน)