การประชุมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 12 เพื่อรับทราบการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร/รับรายงานตัวและนโยบายการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 " แบบออนไลน์" วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(28/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานระดับชั้น)      
การประชุมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 12 เพื่อรับทราบการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร/รับรายงานตัวและนโยบายการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 " แบบออนไลน์"
(25/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานระดับชั้น)