นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565
(01/สิงหาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
(12/กรกฎาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)