กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2559
(27/มกราคม/2559 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 มกราคม 2559
(07/มกราคม/2559 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
(24/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)      
นักเรียนระดับเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
(03/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)      
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
(18/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)      
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
(18/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)      
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
(18/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมสร้างตึก" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
(17/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน)