กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
(13/มกราคม/2559 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
พิธีเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2
(05/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
การแข่งขันจรวด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
(05/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
กิจกรรมชมรม ม.1 - ม.3 วันที่ 28 ตุลาคม 2558
(05/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558
(04/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
(04/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
(04/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
(04/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)