อัลบัมภาพที่ 19379    งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
อัลบัมภาพที่ 19378    งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
<< Back Next >>