อัลบัมภาพที่ 19599    การประชุมนักเรียนคำสอนประจำเดือนมีนาคม 2564
อัลบัมภาพที่ 19563    พิธีต้อนรับคริสตชนใหม่ นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
<< Back Next >>