อัลบัมภาพที่ 19662    การประชุมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 12 เพื่อรับทราบการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร/รับรายงานตัวและนโยบายการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 " แบบออนไลน์"
<< Back Next >>