อัลบัมภาพที่ 19660    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2564
อัลบัมภาพที่ 19658    งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 9 เมษายน 2564
<< Back Next >>