อัลบัมภาพที่ 19931     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รอบห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565
<< Back Next >>