อัลบัมภาพที่ 15987    มาสเตอร์อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับโรงเรียนบ้านสระขาม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559
อัลบัมภาพที่ 15214    การเลือกชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
<< Back Next >>