อัลบัมภาพที่ 15742    คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
อัลบัมภาพที่ 15635    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 กันยายน 2558
<< Back Next >>