อัลบัมภาพที่ 19657    คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
อัลบัมภาพที่ 19656    การประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
<< Back Next >>