อัลบัมภาพที่ 19695    คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 19689    กิจกรรมตรวจ ATK ก่อนวันเปิดเรียนวันแรก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19 ) (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
<< Back Next >>