อัลบัมภาพที่ 19660    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 (งานทรัพยากรมนุษย์)
อัลบัมภาพที่ 19659    คณะครูร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564-2566 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 (งานนโยบายและแผน)
<< Back Next >>