Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เลือกวัน Click Here to Pick up the date
รายงานการขาด ลา มาสาย ของบุคลกรประจำวันที่ 20 กันยายน 2563

ลำดับที่ เลขประจำตัว     ชื่อ - นามสกุล ประเภทการลา ช่วงเวลา หมายเหตุ
1 10430   ราชการ เต็มวัน เข้าร่วมอบรม เรื่อง กล้าคิด พิชิตฝัน มาร่วมปั้นฝันด้วยการคืนชีพให้กับลายเส้นด้วย Animation ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์