8 January 2023 START : 05.00 AM.

ประเภท

-VIP (ค่าสมัคร 1,500 บาท) เลือกประเภท 5K หรือ 10.5K

-FAMILY ประเภทครอบครัว 5K (ค่าสมัคร 1,300 บาท) ทีมละ 3 คน ต้องเป็นครอบครัวเดียวกัน พ่อ แม่ ลูก / พ่อ ลูก ลูก / แม่ ลูก ลูก

(หากต้องการเพิ่มสมาชิกในทีม ค่าสมัครท่านละ 500 บาท)

-FUN RUN 5K ไม่แบ่งกลุ่มอายุ (ค่าสมัคร 500 บาท)

ชาย / หญิง

-MINI MARATHON 10.5K (ค่าสมัคร 600 บาท)

อายุชาย

ต่ำกว่า 15 ปี/ 15-19 ปี / 20-24 ปี / 25-29 ปี
30-34 ปี / 35-39 ปี / 40-44 ปี / 45-49 ปี
50-54 ปี / 55-59 ปี / 60-69 ปี / 70 ปี ขึ้นไป (วิ่งฟรี)

อายุหญิง

ต่ำกว่า 15 ปี / 15-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี
50-59 ปี / 60-69 ปี / 70 ปี ขึ้นไป (วิ่งฟรี)
กำหนดการ

วันที่ 4-5 มกราคม 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น. รับเสื้อและเบอร์วิ่ง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

วันที่ อาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566

เวลา 05.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10.5K
เวลา 05.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 5K
เวลา 07.30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัล
1.เดิน-วิ่ง 5K รับเสื้อ เมื่อเข้าเส้นชัยรับเหรียญ
2.มินิมาราธอน 10.5K รับเสื้อ เมื่อเข้าเส้นชัยรับเหรียญ
3.ประเภทครอบครัว รับเสื้อ เมื่อเข้าเส้นชัยรับเหรียญ
4.VIP รับเสื้อ เมื่อเข้าเส้นชัยรับเหรียญ และโล่รางวัล
ถ้วยรางวัล
1.เดิน-วิ่ง 5K ถ้วยรางวัล Overall ชาย 1 รางวัล/หญิง 1 รางวัล (ไม่จำกัดอายุ)
2.มินิมาราธอน 10.5K ถ้วยรางวัลแบ่งเป็นชาย-หญิง ตามรุ่นอายุ แต่ละรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1-5
ถ้วยรางวัลอายุน้อยสุด 1 รางวัล /ถ้วยรางวัลอายุมากสุด 1 รางวัล / และถ้วยแฟนซี 1 รางวัล
3.ประเภทครอบครัว 5K ถ้วยรางวัล 1 รางวัล
กติกาการแข่งขัน
1.ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตั้งแต่เวลา 04.00-05.00 น.
2.ต้องผ่านจุดตรวจรับเช็คพอยท์ทุกจุด จนเข้าเส้นชัย
3.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่หน้าอกด้านหน้าให้ชัดเจน ตลอดการแข่งขัน
4.นักวิ่งต้องมีอายุตรงตามประเภท/กลุ่มอายุที่สมัคร โดย อายุใช้ พ.ศ 2566 ลบ ปีพ.ศ. เกิด
5.ต้องแสดงหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่เพื่อยืนยันก่อนการเข้ารับถ้วยรางวัล
6.การตัดสินของผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ถือเป็นเด็ดขาด

สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือที่ห้องการเงิน ชั้นล่าง อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-3853-5481, 0-3853-5485 ต่อ 334, 400

www.sl.ac.th | facebook SLC Run