[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  แจ้งให้ทราบ (นัดหมายหลังปิดภาคเรียน) 9 กุมภาพันธ์ 2566
  แจ้งให้ทราบ 12 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา 12 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 มกราคม 2566
  การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2565 12 มกราคม 2566
  ขอความร่วมมือ (งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์) 9 มกราคม 2566
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ในกิจกรรม SLC RUN 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนักเรียนหญิงรับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (ระดับชั้น ม.2) 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษา “ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม” (ห้องเรียนพิเศษระดับประถมศึกษา) 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเขตพื้นที่) 9 มกราคม 2566
  ขอเก็บเงินค่าถ่ายภาพประกอบเอกสารจบการศึกษา 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเขตพื้นที่) 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนฝึกซ้อมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเขตพื้นที่) 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open Day ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 9 มกราคม 2566
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนักเรียนร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ “SLC HOMECOMING DAY 2022” 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 9 มกราคม 2566
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ACSP INVITATION CUP 2022 9 มกราคม 2566
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 13 ธันวาคม 2565
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 13 ธันวาคม 2565
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้น ป.4 (EMSP) 13 ธันวาคม 2565
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 (EMSP) 13 ธันวาคม 2565
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 13 ธันวาคม 2565
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ขึ้น อ.1 13 ธันวาคม 2565
  ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ 13 ธันวาคม 2565
  ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันการศึกษาเอกชน 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันการศึกษาเอกชน 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันการศึกษาเอกชน 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ระดับประเทศโครงการค่าย "เวทีนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18" 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเพื่อนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22" 13 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (โปรแกรม PRE-EMSP) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล SG.Youth cup 2022 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 ธันวาคม 2565
  การฝึกยิงปืนนักศึกษาวิชาทหารชาย หญิง ชั้นปีที่ 1 - 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2 ธันวาคม 2565
  แจ้งให้ทราบ (หยุดเรียนกรีฑาสี) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Gifted ม.ปลาย) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Gifted ม.ต้น) 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 ธันวาคม 2565
  การคืนค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 2 ธันวาคม 2565
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมทำป้ายประจำสีสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 2 ธันวาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน The mall cover dance contest 2022 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนคาทอลิกเข้ารับการอบรมผู้ช่วยพิธีกรรม 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงวงโยธวาทิตในงานเทศกาลพัทยาและร่วมกิจกรรมดนตรีบนชายหาดฯ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 16 กันยายน 2565
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยเพื่อเด็กด้อยโอกาส 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 16 กันยายน 2565
  การสอบเลื่อนสายของนักเรียนเทควันโดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Online marketing young talent season 3 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนโปรแกรม Gifted เรียนเสริมวันเสาร์ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเผยแพร่ผลงานด้านบทความวิชาการและผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล อบจ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรีไทย 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2565 16 กันยายน 2565
  โปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-EMSP (Pre - English Math and Science Program) ปีการศึกษา 2566 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฯ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี (ม.2) 16 กันยายน 2565
  ขอจัดสรรเงินอุดหนุนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ.2) 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (อ.3) 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 16 กันยายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 16 กันยายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ป.3) 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ (ม.1) 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษาสำหรับเยาวชน 19 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (ป.4) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ป.6) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนรับการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ประจำปี 2565 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ (ม.4) 11 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (ป.1) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เลเจนด์สยาม พัทยา (ม.6) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป.5) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/5) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/1) 8 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/3) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/2) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/6) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/5) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/4) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/3) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/2) 4 กรกฎาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/1) 4 กรกฎาคม 2565
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 23 มิถุนายน 2565
  ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2565 23 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Pornsirikul International Robotic Competition ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 17 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 17 มิถุนายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 13 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) 13 มิถุนายน 2565
  ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา 13 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 13 มิถุนายน 2565
  การเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนในกิจกรรม "ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า" 1 มิถุนายน 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 - ม.3 27 พฤษภาคม 2565
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 27 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 26 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน 26 พฤษภาคม 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 26 พฤษภาคม 2565
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) 19 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ และพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์เซนต์คาเบรียลฯ 16 พฤษภาคม 2565
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 มุ่งสู่งานวิจัย” 16 พฤษภาคม 2565