Today 's Events

สิงหาคม 2565
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

10 สิงหาคม 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
18 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:411 งานสัมพันธ์ชุมชน )
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน มิสณปภัช กีรติรณกรกุล 06:52:58
8 ส.ค. 65 มอบรางวัลจากการแข่งขันเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 15
(แผนงาน:400 บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน )
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มิสณปภัช กีรติรณกรกุล 06:52:56
8 ส.ค. 65 ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ปี
(แผนงาน:411 งานสัมพันธ์ชุมชน )
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน มิสณปภัช กีรติรณกรกุล 06:52:54
6 ส.ค. 65 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 15
(แผนงาน:400 บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน )
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน มิสณปภัช กีรติรณกรกุล 06:52:51

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก
100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
404 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
501 งานอาคารสถานที่
402 งานระดับชั้น
405 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
411 งานสัมพันธ์ชุมชน
507 งานสุขอนามัย
301.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
305 งานนิเทศการสอน

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง