วันที่ 14 พ.ย. 2558 กิจกรรม: กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันสุดท้าย) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2558 กิจกรรม: กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันแรก) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2558 กิจกรรม: กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2558 กิจกรรม: กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.2 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2558 กิจกรรม: กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.1 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 14 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 13 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 12 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วันแรก) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 7 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันสุดท้าย) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 6 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันที่สอง) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 5 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันแรก) (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2558 กิจกรรม: พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)