ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทำที่คั่นหนังสือลายฮาโลวีน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
(21/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานห้องสมุด)      
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563
(05/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานห้องสมุด)