ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563


          ฝ่ายวิชาการ  งานห้องสมุด  ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที  6  เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน  ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม -  15  ธันวาคม  2563  ณ  ห้องสมุด  ชั้น  3  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้ห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  1. นักเรียนยืมหนังสือ  1  เล่ม จะได้รับแต้มสะสม  1  แต้ม
  2. ห้องสมุดให้แลกของรางวัลได้เริ่มที่  20  แต้ม  เป็นอันดับแรก
  3. นักเรียนที่สามารถสะสมแต้มได้ถึง  60  แต้ม  ห้องสมุดจะมีรางวัลพิเศษมอบให้
  4. เริ่มสะสมแต้มการอ่านได้  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  5  ตุลาคม  2563  ถึง  วันอังคารที่  15  ธันวาคม  2563
  5. นักเรียนที่ยืมและคืนหนังสือในวันเดียวกัน  จะ ไม่ได้ รับแต้มสะสมการอ่าน

        นักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุด ชั้น  3  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง

Keep