ขอเชิญคณะภราดา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส
(02/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานอภิบาล)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก"
(20/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานอภิบาล)      
ตัวแทนนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก" ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
(07/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานอภิบาล)      
ขอเชิญคณะภราดา คณะครูคาทอลิก บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนคำสอน และนักเรียนตัวแทนระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานอภิบาล)      
ขอเชิญคณะภราดา คณะครูคาทอลิก บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนคำสอน และนักเรียนตัวแทนระดับชั้น ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
(03/กันยายน/2563 ::
จาก งานอภิบาล)