ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก"


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภวัต ฮวดศิริ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และ นางสาวกัญญาลักษ์ สังวรจิตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ซึ่งเป็นนักเรียนคาทอลิกที่มีคะแนนทดสอบความรู้ "หนังสือกิจการอัครสาวก"สูงสุดในระดับชั้น และเป็นตัวแทนนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Bible Missionary Discipleship 2020  แข่งขันทดสอบความรู้พระคัมภีร์รอบชิงชนะเลิศ "หนังสือกิจการอัครสาวก" อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง

Keep