ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565
(04/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานห้องสมุด)      
งานห้องสมุดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ เนื่องในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
(06/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานห้องสมุด)      
งานห้องสมุดร่วมจัดฐานรักการอ่าน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565
(08/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานห้องสมุด)      
งานห้องสมุด จัดการแข่งขันตอบคำถามชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565
(02/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานห้องสมุด)