อัลบัมภาพที่ 19643    การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและรางวัลบรรณารักษ์อาสายอดเยี่ยมจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อัลบัมภาพที่ 19630    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563 เข้ารับของรางวัล
<< Back Next >>