อัลบัมภาพที่ 19668    คณะครูและพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เพื่อป้องกันโรค Covid-19 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ก.ค. 2564
อัลบัมภาพที่ 19666    การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
<< Back Next >>