อัลบัมภาพที่ 19671    การประชุมคณะกรรมการงานจัดซื้อ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
อัลบัมภาพที่ 19670    คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ  พร้อมทั้งคณะกรรมการ   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ     ร่วมบริจาคอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
<< Back Next >>