อัลบัมภาพที่ 19753    การสอบเลื่อนสายของนักเรียนเทควันโด ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อัลบัมภาพที่ 19740    ภาพบรรยากาศการเรียนคอร์สเทควันโด สู้โควิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
<< Back Next >>