อัลบัมภาพที่ 19676     เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทกลอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
<< Back Next >>