อัลบัมภาพที่ 15954    พิธีปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี และมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
อัลบัมภาพที่ 15950    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558
<< Back Next >>