อัลบัมภาพที่ 16001    ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับโรงเรียนบ้านสระขาม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
อัลบัมภาพที่ 15958    การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
<< Back Next >>