อัลบัมภาพที่ 19626    นักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ และวัดสมานรัตนาราม ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 19625     คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ บ้านกระถิน และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>