อัลบัมภาพที่ 19630    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563 เข้ารับของรางวัล (งานห้องสมุด)
อัลบัมภาพที่ 19628    นักเรียนโปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>