ชื่อ-สกุล : มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกีฬา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...