ชื่อ-สกุล : มิสอรอุมา ชำนาญ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น , งานรถรับ - ส่ง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปี่ที่6 ( โรงเรียนดัดดรุณี )

more...