ชื่อ-สกุล : มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : งานสุขอนามัย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ ( เคมี ) ( ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...