ชื่อ-สกุล : มิสหนึ่งฤทัย ทองคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานรถรับ - ส่ง , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...